Zhangjiajie National Forest, China – Most Beautiful Picture of the Day: October 6, 2016

Zhangjiajie National Forest Park, China.
Zhangjiajie National Forest Park, China.
Zhangjiajie National Forest Park, China.